M.Ed I year Students Name List (2021 - 22)

S.NoName of StudentsPercentage
1 Asha. V 82
2 Ezhili. N83
3 Kowsalya. R 74
4 Pratheepa. K 84
5 Rajalakshmi. B 84
6 Ranjitha. G 78
7 Saritha. M 84

M.Ed II year Students Name List (2021 - 22)

S.NoName of StudentsPercentage
1 Anandhavalli. S68
2 Anandhi. D 80
3 Arul Arasi. K 79
4 Jeevashikaa. B 68
5 Markaret Sheela. M 83
6 Prabavathi. J74
7 Rajavarni. R 60
8 Vaishnavi. R65
9 Victoriya. T77
10 Vijayanirmala. S83
News & Events